แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ดร.กันยา สรรพกิจโกศล

หน้า: [1]
1
     ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของบริบทระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันได้แก่ การเปิดการค้าเสรีแบบไร้พรมแดน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การลงทุนทางการค้าได้อย่างเสรี ส่งผลกระทบให้องค์กรต่างๆต้องกับเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) ซึ่งเป็นยุคที่ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ( innovation and creativity) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร "นวัตกรรม" ครอบคลุมในขอบเขตที่กว้างมาก นวัตกรรมจึงมีกลายเป็นประเด็นวาระสำคัญขององค์กรระดับโลกซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเติบโต มั่งคั่ง มาสู่องค์กร สังคม และประเทศชาติได้ ในขณะที่ยุคเก่าที่เป็นยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (industrial economy) วัดความมั่งคั่งขององค์กรไปที่ด้านการเงิน แต่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งเป็นยุคที่ถูกขนานนามว่า "ยุคเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม" (innovation economy) หันมาวัดความมั่งคั่งขององค์กรแบบใหม่โดยวัดกันที่ Intangible assets อย่างเช่น brand equity, marketing capability, patents, progresses, technologies และ managerial skills หรือทั้งหมดนี้เรารวมเรียกว่า "ทุนทางปัญญา" (intellectual capital) มีนักวิชาการ จำนวนมากเห็นพร้องต้องกันด้วยว่าความสามารถขององค์กรในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และใช้พนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กรได้ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นตัววัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่บอกว่าองค์กรสามารถรักษาระดับของผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงได้ตลอดเวลา (Tewari, 2011)
     นวัตกรรม (Innovation) ได้มีผู้ให้คำนิยามในความหมายต่างๆดังนี้
     Ahmed และ Shepherd (2010, p.4) ได้ให้ความหมายคำว่า นวัตกรรม คือ แหล่งของความก้าวหน้าและการพัฒนา  องค์กรและประเทศที่มีการจัดการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
     Gailly (2011, p. 6) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมในมุมมองของการจัดการว่า เป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง คือ สิ่งใหม่ (สิ่งประดิษฐ์ หรือ การค้นพบ) และ การเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ นวัตกรรมเป็นบางสิ่งที่ใหม่สำหรับองค์กร มันเกิดขึ้นจากผลของสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมา หรือ การค้นพบ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกค้นพบนั่นเอง และมันถูกขับเคลื่อนโดยความสามารถทางเทคโนโลยีขององค์กร จากไอเดียที่องค์กรสามารถควบคุมได้ และจากฐานความรู้ขององค์กร
     Maital และ Seshadri (2012) ให้คำจำกัดความของคำว่า นวัตกรรมว่า คือ การฝ่าฝืนกฎอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ เป็นการฝ่าฝืนกฎโดยใช้ภูมิปัญญา

     

2
นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com

        “จ๊อบไทยดอทคอม” (JobThai.com) เปิดตัวเซคชั่น “รีช” (REACH) คอมมิวนิตี้สุดพิเศษสำหรับคนทำงานที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันความรู้ และแชร์เรื่องราวดีๆมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความสามารถในการทำงานทั้งคนและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนทำงานทุกคนพบเส้นทางชีวิตของตนได้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ CAREER & TIPS, LIFESTYLE, INSPIRATION, HR, และ JOBS UPDATE โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทั้งทางไอคอนในหน้าหลักของจ๊อบไทยดอทคอม หรือทาง www.jobthai.com/reach
       
       นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า จ๊อบไทยดอทคอมมีแนวคิดที่ต้องการเป็นมากกว่าสื่อโฆษณาหางาน แต่ต้องการเป็นเพื่อนผู้ใช้งานตลอดชีวิตการทำงาน เซคชั่น รีช (REACH) นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นคอมมิวนิตี้สุดพิเศษสำหรับคนทำงานในฐานะความเป็น “ศูนย์กลาง” การแบ่งปันความรู้ และแชร์เรื่องราวดีๆมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความรู้ ยกระดับความสามารถในการทำงานทั้งคนและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนทำงานทุกคนพบเส้นทางชีวิตของตนได้ ซึ่งจ๊อบไทยได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และเคล็ดลับการใช้ชีวิตดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันให้คนไทยได้อ่าน ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้
       
       • CAREER & TIPS - เป็นหมวดที่รวบรวมข้อมูลและเคล็ดลับในการทำงานมากมาย ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองและประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกอ่านตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน หรือเคล็ดลับในการบริหารจัดการการทำงาน อาทิ 6 หลักการที่คนคิดจะเป็น Start Up ต้องจำให้ขึ้นใจ หรือ 10 สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อยังหางานไม่ได้เสียที
       
       • LIFESTYLE - เป็นหมวดที่จ๊อบไทยดอทคอมได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นเทคนิค เคล็ดลับที่น่าสนใจในการดำรงชีวิตให้มีความสุขแบบง่ายๆ รวมไปถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันอย่างครบเครื่อง เพื่อให้ผู้อ่านมีความสุขกับการทำงานและมีชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว และเรื่องพิเศษ อาทิ 7 รายจ่ายที่ควรควบคุมเพื่อให้เงินเดือนของคุณไม่รั่วไหล หรือ 5 พฤติกรรมเสี่ยงตอนเช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณตลอดทั้งวัน
       
       • INSPIRATION - เป็นอีกหนึ่งหมวดสำคัญที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวดีดีที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านคิดบวก (Positive Thinking) และก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผ่านการเล่าเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างชื่อดังระดับโลก มาให้ผู้เข้าชมได้เลือกอ่านกันได้ตามความชอบและความสนใจ อาทิ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ บิลล์ เกตส์ หรือ 5 ประโยคเด็ดของ Richard Branson สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำงาน
       
       • HR - เป็นหมวดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรและบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โดยข้อมูลล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกบุคคลเข้าทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยตัวอย่างบทความที่ทางจ๊อบไทยดอทคอมได้รวบรวมมาได้แก่ 3 เหตุผลที่เงินเดือนไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถได้ หรือ 6 วิธีทำให้ผู้สมัครงานรู้สึกผ่อนคลายขณะสัมภาษณ์งาน
       
       • JOBS UPDATE - เป็นหมวดที่มีการรวบรวมงานจากจ๊อบไทยดอทคอมและจัดเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถหางานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการแบ่งกลุ่มตามปัจจัยต่างๆในการหางานอย่างชัดเจน อาทิ งานตามจังหวัด งานตามสายอาชีพ งานตามเส้นทางรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการอัพเดทเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการหางานไว้มากมาย อาทิ 10 สาขาอาชีพยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการสูงที่สุด ในเส้นทาง BTS สายสุขุมวิท หรือ 5 อันดับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีตำแหน่งงานมากที่สุด
       
       นางสาวแสงเดือน กล่าวเพิ่มเติมว่า เซคชั่น รีช ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแชร์ความรู้และเรื่องราวดีดีเพื่อยกระดับคนทำงานทุกระดับ โดยนอกจากเซคชั่นดังกล่าว จ๊อบไทยดอทคอมยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่และกำลังค้นหาตัวตน หรือค้นหางานที่ตรงตามความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Career Ready Guide, Career Ready Boot Camp และ Career Ready Expo ซึ่ง จ๊อบไทยดอทคอมจะเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ถึงสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำความใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
       
       อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำทางด้านการหางานอันดับหนึ่งของประเทศไทย จ๊อบไทยดอทคอมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เซคชั่น รีชนี้ จะตอบโจทย์ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของทั้งคนหางานและองค์กร บริษัทต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงคอมมิวนิตี้ดังกล่าวได้ทั้งทางไอคอนในหน้าเว็บไซต์หลักของจ๊อบไทยดอทคอม หรือทาง Jobthai.com/reach นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย
ที่มา : manager.co.th

หน้า: [1]